Skip to:

24 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja "O prawie dziecka do rozwoju", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

W Auli Auditorium Maximum UJ zgromadziło się ponad 700 osób - przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, reprezentanci uczelni wyższych, społecznicy z organizacji pozarządowych, nauczyciele i pedagodzy, policjanci, strażnicy miejscy, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Wśród gości spotkania byli m.in. Posłowie na Sejm RP Katarzyna Matusiak-Lipiec oraz Jerzy Fedorowicz, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego dr Jan Orgelbrand, Wiceprezydent Krakowa Anna Okońska-Walkowicz, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, prof. dr hab. Barbara Smolińska-Thiess, sędzia Anna Maria Wesołowska, Jakub Śpiewak z Fundacji Kidprotect.pl oraz Urszula Majerska z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Pierwszą część konferencji poprowadzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, a pierwszym jej punktem był występ dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 154 z przedstawieniem nawiązującym do dzieł i myśli Janusza Korczaka. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Libertowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny prezentujący postać Starego Doktora. Tę część konferencji zakończyła inscenizacja sądu koleżeńskiego Janusza Korczaka, przygotowana przez uczniów z krakowskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2.

W drugiej części, którą poprowadził dr hab. Aleksander Naworól, Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ, odbyła się sesja naukowa dotycząca prawa dziecka do rozwoju. Marek Michalak zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na to, które prawa są przez ludzi młodych uważane za najważniejsze. Większość młodych, z którymi się spotykam wskazuje na prawo do wyrażania swojego zdania - mówił Rzecznik. Dlatego tak ważne jest, aby opiekunowie słuchali dzieci, a także dbali o ich rozwój. Podstawowym zadaniem rodzica jest prawidłowe wychowanie dziecka. Marek Michalak przypomniał także o różnicy między prawami, a obowiązkami. Na co dzień mamy różne obowiązki. Mniejsze i większe. Nie mogą one jednak naruszać przysługujących dziecku praw. Każdy ma prawo do podmiotowego traktowania. Prawa idą jednak w parze z odpowiedzialnością za siebie i za innych - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka. Profesor Barbara Smilińska-Thiess zwróciła uwagę na interpretowanie myśli Janusza Korczaka. Rok Korczaka to ogromny program edukacyjny, dialog pokoleń. Korczak nie miał jednego oblicza - był publicystą, literatem, piszącym dla dzieci, lekarzem. Europa i świat szukają uniwersalnych wartości i dlatego idee korczakowskie są tak popularne. Korczak jest postacią, która łączy ludzi w podzielonym świecie. To dzisiaj bardzo ważne - zauważyła prof. Smolińska-Theiss. Urszula Majerska z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego mówiła następnie o opiece nad małymi dziećmi i wpływie wczesnej edukacji na jego rozwój, a Prezes Fundacji Kidprotect.pl Jakub Śpiewak zaprezentował wnioski z kampanii społecznej "Mądrzy Rodzice", której celem było podnoszenie kompetencji wychowawczych u dorosłych. Sędzia Anna Maria Wesołowska przekonywała zebraną młodzież, jak ważna jest znajomość prawa i zachęcała do zakładania w szkołach kącików prawnych. Prawo dziecka do bezpiecznego rozwoju to przede wszystkim rzetelna edukacja prawna. Młodzi ludzie muszą mieć dostęp do przepisów prawnych ich dotyczących, do miejsc, w których znajdą zapisy dotyczące np. cyberprzemocy. Ostatni w dyskusji głos zabrał dr Jan Orgelbrand, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, który mówił o prawie dziecka do opieki medycznej. Bezpłatna opieka medyczna, zgodnie z Konstytucją RP, przysługuje wszystkim dzieciom niezależnie od tego. czy jego opiekunowie są ubezpieczeni - zaznaczył Minister Orgelbrand.

Konferencję zorganizował Rzecznik Praw Dziecka we współpracy z Małopolskim Kuratorem Oświaty, Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Spraw Publicznych UJ, Międzynarodową Kapitułą Orderu Uśmiechu, Szkołą Podstawową w Libertowie oraz krakowskimi placówkami oświatowymi: Samorządowym Przedszkolem nr 154 im. Janusza Korczaka i Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Jana III Sobieskiego.

24 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja "O prawie dziecka do rozwoju", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.