Skip to:

23 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" zorganizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Spotkanie było adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wychowawców świetlicy.

Marek Michalak mówił do zebranych nauczycieli o prawie dziecka do szacunku: Jeśli zabraknie dialogu między dorosłym a dzieckiem to zabraknie go również między dziećmi. Dzieciom należy poświęcić uwagę. Z pozoru błahe pytania, jakie dziecko zdaje są dla niego najważniejsze. Szanować dziecko, to znaczy również znaleźć dla niego czas. Następnie głos zabrali doradcy metodyczni WCIES prezentując postać oraz myśl pedagogiczną Korczaka, a także zachęcając nauczycieli do wykorzystywania doświadczeń Starego Doktora w codziennej pracy z dziećmi.

23 lutego 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w konferencji "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" zorganizowanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka. Spotkanie było adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wychowawców świetlicy.