Skip to:

5 czerwca 2012 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się trzynasta, organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie" z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Pani Lidia Staroń, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Maścianica, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Marek Szter Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, Wiesława Przybysz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prof. Jadwiga Bińczycka Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, dr Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr Jakub Czepek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Mirosława Kątna Przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, bp Rudolf Bażanowski Biskup Biecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Jacek Jezierski Biskup Pomocniczy Warmiński oraz Michał Koba. Na sali nie zabrakło także uczniów olsztyńskich gimnazjów, licealistów, pedagogów i działaczy organizacji pozarządowych.

Pierwsza część konferencji poprowadzona została przez uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Olsztynie z piosenkami i wierszykami nawiązującymi do myśli Janusza Korczaka. Następnie uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy zaprezentowali fragment powstającego w ich szkole przedstawienia, które ma przybliżyć uczniom innych szkół postać Starego Doktora. Po nich, ich starsi koledzy z technikum, zaprezentowali inscenizację Sądu Koleżeńskiego wg Janusza Korczaka.

Druga, naukowa część konferencji, rozpoczęła się od wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, który przypomniał, że Korczaka nie można rozpamiętywać tylko poprzez pryzmat jego szlachetnej śmierci. Jego życie było jeszcze ważniejsze. Decyzja by pójść z dziećmi w ostatnią drogę była tylko "kropką nad i". To była konsekwencja całej jego drogi życiowej. Odwołując się do tytułu konferencji mówił o prawie dziecka do szacunku. Prawo do szacunku nie jest prawem, które należy się tylko mnie ale także Tobie. Żeby świat był lepszy musimy go wszyscy naprawiać. Rok Janusza Korczaka jest czasem, w którym ten świat możemy naprawiać, ale żeby to zrobić musimy ze sobą rozmawiać. Następnie głos zabrał najmłodszy prelegent spotkania, uczeń Technikum Lotniczego nr 9 im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, Michał Koba. Aby prawa człowieka dziecka zaistniały w Polsce, potrzebna jest codzienna praktyka - mówił - To dorośli powinni nas, dzieci, nauczyć praw dziecka i praw człowieka. Niestety dorośli nie odrobili zadanej sobie pracy domowej. Symbolicznie podziękował także wszystkim dzieciom-obrońcom praw dziecka z przeszłości. Prof. Jadwiga Bińczycka, Honorowa Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, w swoim wystąpieniu "Prawo dziecka do szacunku w myśli Janusza Korczaka" przypomniała najważniejsze tezy pedagogiki Starego Doktora. Mówiła, że śmierć dziecka może być nie tylko fizyczna. Zauważyła, że Korczak również mówił o innym rodzaju śmierci. Śmiercią dziecka może być jego zniewolenie, zabranie mu wszystkich praw w myśl powiedzenia, że dzieci i ryby głosu nie mają. Korczak pisał: nie chcąc żeby dziecko umarło, nie pozwalamy mu żyć. Aby się szanować musimy się poznać. Aby się poznać musimy z sobą rozmawiać. Czy my potrafimy szanować dzieci, czy wierzymy w prawa dziecka ? Jeśli odpowiemy tak, to rozumiemy Korczaka. - zakończyła. Dr Jakub Czepek, z Wydziału Prawa i Administracji z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przedstawił najważniejsze punkty Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji o Wykonywaniu Praw Dziecka i przybliżył je młodym słuchaczom. Jako ostatnia głos zabrała Mirosława Kątna. Nie ma trudnych dzieci, są trudni dorośli. Dziecko nie rodzi się złe, my dorośli je psujemy - mówiła nawiązując do 30. rocznicy powołania Komitetu Ochrony Praw Dziecka wskazywała, że przed laty nie było w Polsce miejsca, gdzie można było poskarżyć się na złe traktowanie w rodzinie, w szkole. W majestacie miłości bito dzieci, gwałcono. Nie było to powszechne zjawisko, ale nawet krzywdzenie jednego dziecka jest niedozwolone.. W odpowiedzi na te sygnały stworzono Komitet Ochrony Praw Dziecka. Udało się wiele zmienić, ale jeszcze mamy co robić. Drugą część poprowadziła dr Teresa Astramowicz-Leyk z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Konferencja została przygotowana we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, Uniwersyetetm Warmińsko-Mazurskim, Miejskim Przedszkolem nr 14 w Olsztynie, Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, Zespołem Szkół Elektrycznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych i Międzynarodową Kapitułą Orderu Uśmiechu.

Kolejna konferencja Rzecznika Praw Dziecka w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie" odbędzie się 11 czerwca w Kielcach.

5 czerwca 2012 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się trzynasta, organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie" z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka.