Skip to:

W dniach 9 - 11 października 2014 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka podczas posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka poddano m.in analizie obecne brzmienie art. 58 §1a i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W trakcie obrad z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka opracowano projekt zmiany treści ww. artykułów, tak aby zaakcentować prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Ponadto przy udziale przedstawicieli środowiska kuratorów omawiano zagadnienia związane z postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych.