Skip to:

11 czerwca 2012 roku w Auli Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się czternasta konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Konferencje odbywające się w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka powrócą po wakacyjnej przerwie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marzena Okła-Drewnowicz oraz Pan Artur Gierada, Senator RP Krzysztof Marek Słoń, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, wicekurator Grzegorz Bień, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Świerszcz, Zastępca Prezydenta Kielc Andrzej Sygut, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Rafał Kochańczyk, Prezydent Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr hab. Wiesław Adamczyk, a także prof. Barbara Smolińska-Thiess, prof. Joanna Papuzińska, prof. dr hab. Bożena Matyjas, dr Małgorzata Wolska-Długosz, dr Paulina Forma. Na sali nie zabrakło także uczniów świętokrzyskich gimnazjów i liceów, pedagogów i działaczy organizacji pozarządowych.

Każda z konferencji organizowanych przez Rzecznika składa się z dwóch części - pierwszą prowadzi młodzież, a drugą dorośli. Tym razem spotkanie w Kielcach otworzyli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach oraz podinspektor Gerard Baha, Pełnomocnik Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sędziszowie z piosenkami i wierszykami przywołującymi postać Janusza Korczaka. Następnie uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Placówek Oświatowych w Staszowie zaprezentowali wzruszający spektakl przypominający o najważniejszych prawdach, jakimi kierował się Janusz Korczak. Ich koledzy z liceum zakończyli tę część spotkania inscenizacją Sądu Koleżeńskiego wg Janusza Korczaka.

Druga, naukowa część konferencji, rozpoczęła się od wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, który przypomniał, że dzieckiem jest się tylko raz. Jeśli tego nie wykorzystamy, nie będzie już drugiej szansy. Dzieciństwo to wielka inwestycja, nie ma lepszego "banku" niż dziecko - mówił. Musimy o Korczaku wiedzieć więcej. W Polsce, nasza wiedza na jego temat jest zbyt mała. Nie możemy rozpatrywać go tylko poprzez pryzmat heroicznej śmierci. Korczak miał głęboko zakorzenione poczucie praw człowieka dziecka. Jego wybór był tylko potwierdzeniem całej drogi życia. Myślę, że byłby na nas zły, gdybyśmy stawiali mu pomniki i płakali nad jego śmiercią, zapominając o bogatym życiu w przyjaźni z dziećmi. Następnie głos zabrała prof. Joanna Papuzińska. Korczak był fantastycznym obserwatorem dzieci. On przystał do dzieci, wtopił się. Towarzyszył im przez cały czas. Zbierał nawet stare kapsle, guziki - dziecięce skarby i uczył, jak należy je szanować - podkreślała. Przypomniała również, jak ważny jest wypoczynek zarówno po dniu pracy, jak i w procesie wychowywania. Prof. Barbara-Smolińska Theiss porównała natomiast Janusza Korczaka i Henryka Jordana. Przypominała dwóch myślicieli, którzy pochylili się nad dzieckiem i uznali jego prawo do zabawy i wypoczynku. Cytując "Jośki, Mośli i Srule" oraz "Józki, Jaśki i Franki" - książki powstałe na bazie kolonijnych doświadczeń Janusza Korczaka - pokazała jak ważny dla młodego człowieka jest czas wolny, czas zabawy. Dr Małgorzata Wolska-Długosz oraz dr Paulina Forma, przedstawiły wystąpienie "Prawo dziecka do wypoczynku". Jako ostatni głos zabrał mł. insp. Jakub Kosin, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej w Kielcach, który podzielił się z zebranymi doświadczeniami policji świętokrzyskiej w zakresie eliminowania zagrożeń związanych z wakacyjny wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Konferencja została przygotowana we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyską Komendą Policji w Kielcach, Wszechnicą Świętokrzyską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, Zespołem Placówek Oświatowych w Staszowie, Przedszkolem Samorządowym w Sędziszowie i Międzynarodową Kapitułą Orderu Uśmiechu.

Kolejne konferencje Rzecznika Praw Dziecka w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie" odbędą się po przerwie wakacyjnej - we wrześniu i październiku.

11 czerwca 2012 roku w Auli Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się czternasta konferencja w ramach cyklu "Nie ma dzieci - są ludzie", organizowana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Konferencje odbywające się w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka powrócą po wakacyjnej przerwie.