Skip to:

20 marca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył we wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Zebranym posłom zaprezentował swoje wnioski na temat kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w związku z wynikami przedstawionymi w tym zakresie przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Marek Michalak zwrócił uwagę, że podstawowym problemem, który uniemożliwia realizację istniejących przepisów prawa jest niedostateczne przygotowanie nauczycieli oraz pracowników jednostek władzy terenowej do zmian w edukacji dzieci z niepełnosprawnością - wynika to zarówno z braku wiedzy merytorycznej, jak i barier mentalnych. Interwencje jakie podejmuje Rzecznik Praw Dziecka potwierdzają wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK.

Wnioski przedstawione komisjom zostały zawarte w wystąpieniu generalnym z 11 marca 2013 roku.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka