Skip to:

5 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do wyeliminowania przypadków odmowy udzielenia pomocy medycznej dzieciom, nie posiadającym ubezpieczenia lub nie mogącym przedstawić dowodu ubezpieczenia.

Obowiązujące przepisy - wynikające z Ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych - przyznają wszystkim dzieciom, zamieszkałym w Polsce i posiadającym polskie obywatelstwo, bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej. W przypadku dzieci ubezpieczonych, koszty leczenia pokrywa NFZ, w pozostałych zaś - Skarb Państwa.

Niektóre placówki medyczne - jak wynika z informacji docierających do Rzecznika Praw Dziecka - w sytuacji, gdy dziecko nie posiada ubezpieczenia, odmawiają świadczeń. Jak podkreślił Marek Michalak, tego rodzaju praktyka narusza prawo i jest zagrożeniem dla zdrowia najmłodszych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

5 stycznia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do wyeliminowania przypadków odmowy udzielenia pomocy medycznej dzieciom, nie posiadającym ubezpieczenia lub nie mogącym przedstawić dowodu ubezpieczenia.