Skip to:

22 listopada 2011 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie z dyrektorami i inspektorami Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, poświęcone działalności Rzecznika na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W dyskusji, obok Marka Michalaka, uczestniczyli jego doradcy społeczni: Dorota Zawadzka, prof. Barbara Smolińska-Theiss oraz sędzia Jacek Ignaczewski.

Podczas spotkania przedstawiono zadania i działania Rzecznika Praw Dziecka na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także dyskutowano o obowiązkach kontrolno-nadzorczych Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich względem tych placówek. Poruszono również kwestię przestrzegania w nich standardów edukacyjnych i administracyjnych w perspektywie korczakowskiej idei praw dziecka. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w zajęciach warsztatowych i panelu dyskusyjnym, dotyczącym zmian w prawie wprowadzonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

22 listopada 2011 roku w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie z dyrektorami i inspektorami Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, poświęcone działalności Rzecznika na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W dyskusji, obok Marka Michalaka, uczestniczyli jego doradcy społeczni: Dorota Zawadzka, prof. Barbara Smolińska-Theiss oraz sędzia Jacek Ignaczewski.