Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 kwietnia 2012 roku z Jarosławem Dudą, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 13 kwietnia 2012 roku z Jarosławem Dudą, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.