Skip to:

14 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Ogólnopolskiego Forum Szkół Szpitalnych, zorganizowanego w Szczecinie przez Posłankę na Sejm RP Magdalenę Kochan i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Artura Gałęskiego.

Uczestnikami forum byli dyrektorzy i nauczyciele szkół zorganizowanych w szpitalach, z terenu całej Polski. W swoich wystąpieniach zaprezentowali organizację tych placówek, wskazując na ich specyfikę i wynikającą z tego odmienność stosowanych metod pracy, w tym różnorodność form oddziaływań edukacyjnych czy terapeutycznych skierowanych do chorego dziecka - pacjenta. Dyrektorzy wskazywali na konieczność dopracowania obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych tak, by szkoły przyszpitalne mogły funkcjonować zgodnie z potrzebami chorych dzieci. Jak wskazywali sami zainteresowani, szereg przepisów prawa z tego obszaru edukacji nie jest wystarczająco precyzyjnych.

Marek Michalak w swoim wystąpieniu podziękował dyrektorom i nauczycielom przyszpitalnych placówek za ich trudną, wartościową i niezwykle pożyteczną pracę. Wskazał na potrzebę wspierania zabiegów dyrektorów o podnoszenie jakości pracy szkół. Wyraził jednocześnie gotowość udzielenia pomocy i wsparcia wszystkim, którzy będą działać na rzecz pomyślnego, przyjaznego pomagania chorym dzieciom - w tym dzieciom w szpitalach.

Działalność szkół przyszpitalnych stwarza chorym dzieciom szansę realizowania prawa do nauki oraz pomaga przezwyciężać obciążenia emocjonalne wynikające z faktu choroby. Nauczyciele pracujący w szkołach szpitalnych posiadają bardzo wysokie kwalifikacje i często dodatkowe uprawnienia terapeutyczne. Potrafią też pracować z uczniem na każdym poziomie edukacji, pomagając im w wartościowym wypełnieniu czasu wolnego i zachęcając przy tym do realizowania pasji i zainteresowań pomimo - lub wbrew - chorobom.

14 września 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był gościem Ogólnopolskiego Forum Szkół Szpitalnych, zorganizowanego w Szczecinie przez Posłankę na Sejm RP Magdalenę Kochan i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Artura Gałęskiego.