Skip to:

Marek Michalak uczestniczył 14 grudnia 2009 roku w obradach VII Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologicznego, które odbyło się w Warszawie pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

Sympozjum dotyczyło optymalizacji diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków. W trzydniowych obradach uczestniczyli chirurdzy i neonatolodzy dziecięcy, lekarze z oddziałów intensywnej terapii, personel pielęgniarski oraz osoby zaangażowane w diagnostykę i leczenie noworodków. Rzecznik podkreślił podczas spotkania, że leczenie wad wrodzonych oraz ogólna poprawa stanu zdrowia niemowlaków to jedne z priorytetów, stojących przed służbą zdrowia. "Dzięki wczesnemu rozpoznaniu chorobyi zastosowaniu natychmiastowego leczenia - powiedział Marek Michalak - jesteśmy w stanie zapobiegać tragediom i zapewniać chorym dzieciom normalne życie."

Marek Michalak uczestniczył 14 grudnia 2009 roku w obradach VII Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologicznego, które odbyło się w Warszawie pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.