Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 4 listopada 2010 roku gościem charytatywnego spotkania z cyklu "Obiady Czwartkowe", zorganizowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Tematem spotkania był problem jakości żywienia dzieci w Polsce oraz zmian ich nawyków żywieniowych.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktorzy i dziennikarze rozmawiali o tym, co zrobić by dzieci żywiły się zdrowo i smacznie. Goście podpisali również księgę baśni, która zostanie zlicytowane by wesprzeć program "Pajacyk" Polskiej Akcji Humanitarnej.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak był 4 listopada 2010 roku gościem charytatywnego spotkania z cyklu "Obiady Czwartkowe", zorganizowanego przez Polską Akcję Humanitarną. Tematem spotkania był problem jakości żywienia dzieci w Polsce oraz zmian ich nawyków żywieniowych.