Skip to:

Aktualne problemy dotyczące zdrowia dzieci, m.in. leczenia chorób nowotworowych kości oraz postulowane przez Rzecznika wprowadzenie do dokumentacji medycznej Książeczki Zdrowia Dziecka, to główne tematy rozmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Igorem Radziewicz-Winnickim i Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia Beatą Rorant. Podczas spotkania 14 kwietnia 2014 roku omawiano także kwestię zdrowej żywności i norm żywieniowych w placówkach oświatowych, oraz skuteczność programów profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży.