Skip to:

Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska uroczyście otworzyła pierwszy Europejski Kongres Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, który rozpoczął się 15 września 2010 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W obradach kongresu wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Konferencja, organizowana w ramach programu społecznego "Szkoła bez przemocy", ma na celu umożliwienie wymiany doświadczeń między europejskimi naukowcami, praktykami, działaczami społecznymi oraz politykami.

W obradach kongresu udział wzięli m.in. prof. Dan Olweus (Uniwersytet w Bergen, Norwegia) i Bob van der Meer (Europejska Fundacja Centrum Eksperckie ds. Bezpieczeństwa, Holandia) - światowej sławy eksperci ds. przemocy szkolnej, twórcy autorskich programów profilaktyki i przeciwdziałania agresji. Wyniki badań poziomu przemocy szkolnej w krajach europejskich zaprezentował natomiast prof. Eric Debarbieux - dyrektor Europejskiego Obserwatorium Przemocy Szkolnej we Francji.

Program "Szkoła bez przemocy" realizowany jest od 2006 roku. Co roku w akcję włącza się ok. 4 tys. szkół z całej Polski. Patronem honorowym programu jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska uroczyście otworzyła pierwszy Europejski Kongres Przeciwdziałania Przemocy Szkolnej, który rozpoczął się 15 września 2010 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W obradach kongresu wziął udział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.