Skip to:

18 stycznia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczył również Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marek Michalak przedstawił Informację o skutkach obowiązywania znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

18 stycznia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka wziął udział w posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczył również Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Marek Michalak przedstawił Informację o skutkach obowiązywania znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.