Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 stycznia z dystrybutorami filmów oraz właścicielami największych sieci kin w Polsce. Przedmiotem dyskusji była ochrona dzieci przed dostępem do treści dla nich nieodpowiednich.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zarządów firm: Warner Bros. Entertainment Polska, ITI, Forum Film Poland, Helios S.A., Vision Film, Cinema City Poland, IMAX, Syrena Films Sp. z o.o., Gutek Film, Silesia Film oraz przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwestia wprowadzenia jednolitej klasyfikacji filmów w kinach oraz problem emitowanych przed filmami dla dzieci zwiastunów i reklam były głównym przedmiotem dyskusji uczestników spotkania. Zarówno dystrybutorzy, jak i właściciele sieci kin zadeklarowali, iż stosują standardy przy upowszechnianiu filmów, natychmiast reagując na reklamacje rodziców i opiekunów dzieci, dotyczące zwiastunów, emitowanych przed filmami dla dzieci i usuwając je, jeśli zawierają nieodpowiednie dla młodych widzów treści.

Podczas spotkania zwracano uwagę na fakt, iż to na rodzicach spoczywa największa odpowiedzialność za to, co oglądają ich dzieci - dlatego powinni być należycie poinformowani, czy dany film przeznaczony jest dla dziecięcej widowni. Uczestnicy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w kampanii edukacyjnej, skierowanej do rodziców, która uwrażliwiałaby ich na kwestię doboru odpowiedniej rozrywki do wieku i etapu rozwoju dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 12 stycznia 2010 roku z dystrybutorami filmów oraz właścicielami największych sieci kin w Polsce. Przedmiotem dyskusji była ochrona dzieci przed dostępem do treści dla nich nieodpowiednich.