Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - uczestniczył 22 marca 2012 roku w Sesji Inauguracyjnej II Kongresu Demograficznego 2012, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Obecne procesy demograficzne stawiają wyzwania i dylematy, na które musimy odpowiedzieć zarówno w wymiarze życia każdego z nas, jak i w wymiarze ogólnospołecznym - powiedział Prezydent Bronisław Komorowski otwierając II Kongres Demograficzny. Zwrócił również uwagę, że niepokojem napawa niska dzietność, która nie tylko przyspiesza proces starzenia się ludności w Polsce, ale również jest wyznacznikiem kondycji polskich. Konieczna jest odnowa demograficzna - wzrost liczby dzieci i ludzi młodych nie tylko z powodów ekonomicznych, ale także z powodów społecznych - podkreślił. Prezydent mówił również, że istnieje potrzeba wzmocnienia skutecznej polityki rodzinnej i stworzenia dobrego klimatu dla rodziny. Jego zdaniem, do tej pory brakowało równowagi pokoleniowej. Przekonywał, że trzeba wspierać rodziny i rodzicielstwo, a z drugiej strony dbać o godne życie starszego pokolenia. Jak zaznaczył, musimy pamiętać o tym, że urządzamy świat dla przyszłych pokoleń, a nie tylko dla siebie.

W Sesji Inauguracyjnej Kongresu uczestniczyli m.in. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz i Wicemarszałek Cezary Grabarczyk, Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski, a także przedstawiciele klubów parlamentarnych, związków zawodowych, pracodawców, organizacji samorządowych i pozarządowych.

Na dwudniowym Kongresie Demograficznym specjaliści z Polski i Europy będą debatować między innymi nad problemami migracji ludności UE oraz starzeniem się społeczeństwa. Zostaną także poruszone zagadnienia zdrowia publicznego i relacji międzypokoleniowych.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak - na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego - uczestniczył 22 marca 2012 roku w Sesji Inauguracyjnej II Kongresu Demograficznego 2012, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.