Skip to:

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, 19 października 2011 roku o godz. 10.30 rozpoczęła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie konferencja "Mediacja w Polsce - stan i perspektywy". Organizatorami konferencji są Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka oraz Społeczna Rada do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Jak zauważa Rzecznik Praw Dziecka mediacje są w Polsce nadal mało popularne i niestety niedoceniane, dlatego wiele spraw czeka - i to długo - na rozstrzygnięcie na sali sądowej. Zdaniem Marka Michalaka procedura mediacyjna, osadzona w określonych czasowo ramach, przyspiesza wydanie przez sąd ostatecznego orzeczenia w danej sprawie. Jest to wyjątkowo korzystne dla stron sporu, oczekujących przecież szybkich decyzji w sprawie rodzinnych problemów czy regulujących sposób jej funkcjonowania na wiele lat.

Celem Konferencji, w której uczestniczyć będzie ok. 250 osób - przede wszystkim sędziów i mediatorów oraz przedstawicieli środowisk szkolnych, jest próba podsumowania stanu mediacji w Polsce i wypracowania kierunków działań na przyszłość. Na konferencji przedstawione zostaną międzynarodowe doświadczenia w zakresie kształtowania pozycji mediatora i modeli jego szkoleń.

Konferencja składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowane zostaną wystąpienia na temat mediacji w Polsce, jej stanu i perspektyw oraz kształtowania pozycji mediatora na tle doświadczeń światowych. Druga część przeprowadzona będzie w formie pięciu dyskusji panelowych, które stanowić będą platformę wymiany doświadczeń i okazję do dyskusji nad przyszłymi założeniami uregulowań prawnych mediacji i jej funkcji w systemie prawnym i praktyce wymiaru sprawiedliwości. Będą także okazją do spojrzenia na mediację jako metodę przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Szczegółowy program konferencji:

10.30-11.00

Otwarcie konferencji:
Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości
Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka
Ewa Gmurzyńska - Przewodnicząca Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości

11.00-12.20

Referaty:
"Psychologiczne i socjologiczne bariery mediacji w Polsce" - Maciej Bobrowicz - radca prawny, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
"Mediacja w Polsce - stan i perspektywy" - Agnieszka Rękas - sędzia, Ministerstwo Sprawiedliwości
"Kształtowanie pozycji mediatora w świetle doświadczeń światowych" - Michael Leathes
12.20-12.40 Dyskusja
12.40-13.45 Przerwa na lunch

13.45-15.00

Panele tematyczne:
"Standardy i certyfikacja mediatorów" - moderator Maciej Tański
paneliści: Katarzyna Czayka-Chełmińska, Magdalena Grudziecka, Michael Leathes

"Kontakty mediatora z sądem" - moderator Agnieszka Rękas
paneliści: Jolanta Chlebowska, Lilianna Jędrzejewska, Anna Korwin-Piotrowska, Jerzy Książek

"Jakie działania legislacyjne i organizacyjne należy podjąć, aby zachęcić sędziów i inne organy procesowe do szerszego korzystania z mediacji - czy potrzebna jest ustawa o mediacji" - moderator Sylwester Pieckowski
paneliści: Rafał Cebula, Lidia Mazowiecka, Rafał Morek

"Mediacja, sąd, sprawiedliwość" - moderator Zbigniew Czwartosz
paneliści: Ewa Gmurzyńska, Ewa Litowińska-Kutera, Elżbieta Popławska-Dobiejewska, Adam Zienkiewicz

"Mediacja metodą przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży" - moderator Barbara Sochal
paneliści: Jacek Ignaczewski, Eleonora Porębiak-Tymecka, Jakub Śpiewak, Dorota Zawadzka

15.00-15.15 Przerwa na kawę i herbatę
15.15-16.00 Omówienie wyników prac paneli przez moderatorów - prowadzący dr Marzena Kruk, Ministerstwo Sprawiedliwości
16.00 Zakończenie konferencji

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, 19 października 2011 roku o godz. 10.30 rozpoczęła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie konferencja "Mediacja w Polsce - stan i perspektywy". Organizatorami konferencji są Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka oraz Społeczna Rada do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.