Skip to:

W związku z planowaną reformą sądownictwa powszechnego 8 lutego 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone roli i pozycji sądów rodzinnych w nowym systemie. W dyskusji - z udziałem Podsekretarz Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Ireny Wóycickiej oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - uczestniczyli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W związku z planowaną reformą sądownictwa powszechnego 8 lutego 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie poświęcone roli i pozycji sądów rodzinnych w nowym systemie. W dyskusji - z udziałem Podsekretarz Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP Ireny Wóycickiej oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka - uczestniczyli również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Kluz, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.