Skip to:

24 czerwca 2010 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2009 - wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie części 14 - Rzecznik Praw Dziecka. W posiedzeniu tym uczestniczył Marek Michalak.

Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię na temat wykonania budżetu Rzecznika Praw Dziecka za rok 2009.

24 czerwca 2010 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2009 - wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie części 14 - Rzecznik Praw Dziecka. W posiedzeniu tym uczestniczył Marek Michalak.