Skip to:

12 stycznia 2012 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z zastępcą dyrektora Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy Małgorzatą Naimską, z dyrektor Muzeum Historycznym m. st. Warszawy Joanną Bojarską, kierownikiem Dokumentacji i Badań Korczakianum MHW Martą Ciesielską.

Na spotkaniu ustalono zakres współpracy podczas obchodów Roku Janusza Korczaka pomiędzy Rzecznikiem Praw Dziecka a Muzeum Historycznym Warszawy.

12 stycznia 2012 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z zastępcą dyrektora Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy Małgorzatą Naimską, z dyrektor Muzeum Historycznym m. st. Warszawy Joanną Bojarską, kierownikiem Dokumentacji i Badań Korczakianum MHW Martą Ciesielską.