Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 4 listopada 2011 roku z przedstawicielami organizacji pozarządowych w związku z przygotowaniami do obchodów Roku Janusza Korczaka.

Podczas spotkania dyskutowano o inicjatywach, które w ramach Roku Janusza Korczaka realizować będą organizacje trzeciego sektora. Swoje pomysły i propozycje działań zaprezentowali na spotkaniu przedstawiciele następujących organizacji: Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Federacji Inicjatyw Oświatowych, Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Kidprotect.pl, Fundacji Świętego Mikołaja, Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenia Parafiada, ATD Czwarty Świat w Polsce, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiej Sekcji IBBY, Fundacji Korczakowskiej, Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc", Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Fundacji "Kraina Krasnali", Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy, Fundacji Kocham Polskę, Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" oraz Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. W tym miesiącu Rzecznik Praw Dziecka spotka się również z przedstawicielami środowiska naukowego.

Uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka podjął 16 września 2011 roku jednogłośnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywę w tej sprawie zgłosił Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, a jego wniosek poparła sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, wielu ministrów i organizacje pozarządowe. W przyszłym roku będziemy obchodzić 70. rocznicę śmierci Janusza Korczaka i setną rocznicę założenia przez niego Domu Sierot, który mieścił się przy ulicy Krochmalnej w Warszawie.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 4 listopada 2011 roku z przedstawicielami organizacji pozarządowych w związku z przygotowaniami do obchodów Roku Janusza Korczaka.