Skip to:

3 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o rozważenie możliwości wprowadzenia praktyki informowania rodziców - składających do organu centralnego wniosek o wydanie dziecka - o roli i znaczeniu mediacji w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę.

Do Rzecznika Praw Dziecka trafia coraz więcej spraw, dotyczących bezprawnego uprowadzenia dzieci, a tym samym naruszania postanowień Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Zdecydowana większość tych spraw rozstrzygana jest na drodze postępowań sądowych - zawsze wywołujących duże emocje i stres. Zdaniem Marka Michalaka szansą na wyeliminowanie negatywnych emocji w międzynarodowych sporach rodzinnych jest instytucja mediacji: "Podczas mediacji, dzięki możliwości wyrażenia swoich interesów i potrzeb, strony mogą znaleźć nowe rozwiązanie, wyjście z trudnej sytuacji - podkreślił Rzecznik Praw Dziecka. - Uświadomienie rodzicom, że istnieje pozasądowa droga rozwiązania sporu, może zapobiec długotrwałej i wyczerpującej walce o dziecko - zaznaczył Marek Michalak."

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

3 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o rozważenie możliwości wprowadzenia praktyki informowania rodziców - składających do organu centralnego wniosek o wydanie dziecka - o roli i znaczeniu mediacji w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka za granicę.