Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 31 lipca 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej o zagwarantowanie wszystkim uczniom słabo słyszącym możliwości udziału w pisemnym egzaminie maturalnym z języka nowożytnego, zgodnie z zasadą równych szans edukacyjnych. Podobny problem na poziomie egzaminów gimnazjalnych został uregulowany już w zeszłym roku.

Aktualnie obowiązujące rozwiązania niewystarczająco - zdaniem Rzecznika - wspierają uczniów słabo słyszących.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się 31 lipca 2009 roku do Ministra Edukacji Narodowej o zagwarantowanie wszystkim uczniom słabo słyszącym możliwości udziału w pisemnym egzaminie maturalnym z języka nowożytnego, zgodnie z zasadą równych szans edukacyjnych. Podobny problem na poziomie egzaminów gimnazjalnych został uregulowany już w zeszłym roku.