Skip to:

6 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu ds. społecznych w Kanclerarii Prezydenta RP - Panią Minister Ireną Wóycicką. Podczas spotkania omawiano m.in. kwestie dot. dzieci z niepełnosprawnością, zabezpieczenia medycznego dzieci i młodzieży, przyjaznego sądownictwa dla dzieci, wspierania rodziny, adopcji i rodzicielstwa zastępczego.

6 grudnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Podsekretarzem Stanu ds. społecznych w Kanclerarii Prezydenta RP - Panią Minister Ireną Wóycicką. Podczas spotkania omawiano m.in. kwestie dot. dzieci z niepełnosprawnością, zabezpieczenia medycznego dzieci i młodzieży, przyjaznego sądownictwa dla dzieci, wspierania rodziny, adopcji i rodzicielstwa zastępczego.