Skip to:

8 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Minister Ireną Wóycicką, Podsekretarzem Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

8 lipca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Minister Ireną Wóycicką, Podsekretarzem Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.