Skip to:

23 lipca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego z wnioskiem, by podczas prac nad budżetem państwa na rok 2010 uwzględniono konieczność podwyższenia progów dochodowych, uprawniających do nabycia świadczeń rodzinnych i zabezpieczono środki finansowe na powyższy cel.

Przyjęta 17 lipca 2009 roku przez Sejm RP nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2009 utrzymuje progi dochodowe - uprawniające do nabycia świadczeń rodzinnych - na dotychczasowym poziomie. Jeżeli progi dochodowe pozostaną bez zmian także w roku przyszłym, będzie to już 6 rok bez zmian w tym zakresie, a setki tysięcy kolejnych rodzin pozostaną bez świadczeń.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Finansów

23 lipca 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Finansów Jana Vincenta-Rostowskiego z wnioskiem, by podczas prac nad budżetem państwa na rok 2010 uwzględniono konieczność podwyższenia progów dochodowych, uprawniających do nabycia świadczeń rodzinnych i zabezpieczono środki finansowe na powyższy cel.