Skip to:

13 października br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczył w spotkaniu zespołu roboczego ds. monitorowania losów dziecka, zorganizowanym na wniosek RPD w Ministerstwie Zdrowia. Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie zabiegał o jak najlepsze zabezpieczenie sytuacji zdrowotnej najmłodszych obywateli m.in. poprzez obligatoryjne wprowadzenie Książeczek Zdrowia Dziecka oraz systemu monitorowania losów dziecka.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, umożliwiających monitoring sprawowania opieki zdrowotnej nad dzieckiem. Wielokrotnie apelował także o przyspieszenie prac nad stworzeniem Książeczki Zdrowia Dziecka, która będzie indywidualną, zewnętrzną dokumentacją medyczną stanu zdrowia i przebiegu leczenia dziecka.

W wystąpieniach generalnych do Ministra Zdrowia Rzecznik Praw Dziecka zwracał też uwagę na problemy opieki zdrowotnej najmłodszych, które nie były dotychczas podejmowane, gdzie występują problemy i braki w pełnym zabezpieczeniu praw dziecka - małego pacjenta, np. coroczne profilaktyczne badanie najmłodszych Polaków, co – zgodnie z postulatami RPD – dzięki  przyjęciu i wdrożeniu  do stosowania jednolitej metodyki ich przeprowadzania będzie korzystne zarówno dla oceny stanu zdrowia dzieci, jak również prowadzenia badań analizujących  ich wyniki.

Wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. standardów w profilaktycznej opiece zdrowotnej dla dzieci

Kolejne wystąpienie do Ministra Zdrowia ws. Książeczki Zdrowia Dziecka

Wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. systemu monitorowania losów dziecka