Skip to:

25 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja "Sytuacja dzieci w Polsce. 20 lat przemian", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

W dwudziestą rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka, o sytuacji najmłodszych dyskutowali przedstawiciele administracji publicznej i władz samorządowych, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz ludzie nauki.

W wystąpieniu, otwierającym obrady Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wskazał na pozytywne i negatywne zmiany, które dokonały się w sytuacji dzieci w ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci. Gości powitali również pozostali ogranizatorzy - dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz prof. dr hab. Józef Orczyk, Przewodniczący Prezydium Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN.

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne, które dotyczyły: zróżnicowania warunków życia dzieci w rodzinach, szans i zagrożeń dla warunków rozwojowych dzieci oraz roli państwa, samorządu i organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki społecznej wobec dziecka i rodziny.

25 listopada w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się konferencja "Sytuacja dzieci w Polsce. 20 lat przemian", zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.