Skip to:

Zabezpieczenie praw dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych było głównym tematem roboczego spotkania międzyresortowego, które zwołał 6 lutego 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka. W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta RP, Posłanki na Sejm - Magdalena Kochan i Katarzyna Mrzygłocka oraz przedstawicielki Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Częstochowie i Czubakach.

Podczas spotkania Rzecznik zaapelował o działania międzyresortowe, mające na celu uregulowanie sytuacji chorych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych. Zwrócił uwagę, że skuteczne zabezpieczenie dobra dzieci wymaga wspólnego działania i zmian zarówno w prawie jak i w praktyce jego stosowania. – Na dzień dzisiejszy te dzieci są w naszym systemie traktowane gorzej. Z danych, jakimi dysponuję, wynika, że w 103 przypadkach nie została właściwie uregulowania sytuacja prawna i za te dzieci nikt nie czuje się do końca odpowiedzialny. Postępowanie sądów w tej materii jest niezrozumiałe – mówił Rzecznik, odnosząc się do orzeczeń o umieszczeniu dzieci w ZOL-ach z pominięciem pieczy zastępczej, co ogranicza finansowanie jedynie do świadczeń medycznych, bez pokrycia tzw. kosztów hotelowych – pobytu dzieci w ośrodkach.

Magdalena Kochan, zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, omówiła propozycje nowelizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegające m.in. na włączeniu ZOL-i do katalogu instytucjonalnej pieczy zastępczej, co rozwiązałoby kwestię finansowania pobytu i utrzymania dzieci w ośrodkach. Przewodnicząca Kochan zobowiązała się do podjęcia działań legislacyjnych skutkujących polepszeniem sytuacji dzieci w ZOL-ach.

Rzecznik Praw Dziecka poinformował zebranych, że już wstąpił w 31 postępowań sądowych a zamierza we wszystkie 103, aby sytuację podopiecznych ZOL-i doprowadzić do normalności. Zaapelował do Ministra Sprawiedliwości o zwrócenie szczególnej uwagi na ten problem podczas szkolenia i narad sędziów rodzinnych.