Skip to:

9 lutego br. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską w sprawie sytuacji rodzin z dziećmi ewakuowanych z terenów ogarniętych działaniami zbrojnymi na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczyła Prezydent Miasta Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Świdnica jest miastem, które jako jedno z pierwszych zadeklarowało chęć przyjęcia i opieki nad jedną z przybyłych do Polski rodzin.

Podczas spotkania Minister Spraw Wewnętrznych przekazała Rzecznikowi Praw Dziecka informacje w zakresie podejmowanych przez Rząd RP działań zabezpieczających pobyt ewakuowanych rodzin z małoletnimi dziećmi na terytorium Rzeczpospolitej. Teresa Piotrowska w szczególności wskazała na podejmowane czynności gwarantujące należyte wsparcie socjalno-bytowe, pomoc w nauce języka polskiego, realizację przez małoletnich prawa do edukacji oraz prawa do opieki medycznej. Poinformowała również o podejmowanych krokach w celu jak najszybszego prawnego usankcjonowania pobytu przybyłych i ich społeczno-kulturowej asymilacji. Dziękując za wyrażenie gotowości na przyjęcie jednej z rodzin przez Miasto Świdnica, wyraziła nadzieję, że  więcej miast zadeklaruje chęć udzielenia wsparcia dla rodzin, które znalazły się w tej szczególnie trudnej sytuacji.