Skip to:

8 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie włączenia terapii oddechowej dzieci prowadzonej w warunkach domowych - jako świadczenia gwarantowanego - do katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku.

Zdaniem Marka Michalaka dzieci cierpiące m.in. na dystrofię mięśniową, dzięki wspomnianej terapii, mogą uczyć się, rozwijać i co najistotniejsze - przebywać w domu, w otoczeniu swoich bliskich. Pozbawienie chorych możliwości korzystania z terapii oddechowej w warunkach domowych, skazuje je na stały i kosztowny pobyt w szpitalu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia

8 października Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie włączenia terapii oddechowej dzieci prowadzonej w warunkach domowych - jako świadczenia gwarantowanego - do katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku.