Skip to:

Zabezpieczenie praw dzieci przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych było głównym tematem spotkania 3 kwietnia 2014 roku, którego gospodarzem był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Wiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska, Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sławomir Piechota, Posłanki na Sejm: Magdalena Kochan i Katarzyna Mrzygłocka oraz przedstawicielki Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach.

Debata w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej była kontynuacją spotkania poświęconego sytuacji dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, jakie zorganizował w lutym 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka, który konsekwentnie apeluje o działania międzyresortowe, mające na celu uregulowanie sytuacji chorych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych. Uzgodniono wtedy, że skuteczne zabezpieczenie dobra dzieci wymaga wspólnego działania i zmian zarówno w prawie jak i w praktyce jego stosowania. Rzecznik podczas pierwszego roboczego spotkania na początku roku zwracał uwagę, że dzieci przebywające w tego typu placówkach są w systemie traktowane gorzej, gdyż w około 130 przypadkach nie została właściwie uregulowania sytuacja prawna i za te dzieci nikt nie czuje się do końca odpowiedzialny. Postępowanie sądów w tej materii, tj. orzeczenia o umieszczeniu dzieci w ZOL-ach z pominięciem pieczy zastępczej, co ogranicza finansowanie jedynie do świadczeń medycznych, bez pokrycia tzw. kosztów hotelowych – pobytu dzieci w ośrodkach, Rzecznik uznał za niezrozumiałe i apelował do Ministra Sprawiedliwości o zwrócenie szczególnej uwagi na ten problem podczas szkolenia i narad sędziów rodzinnych, co spotkało się ze zrozumieniem Ministerstwa Sprawiedliwości i stało się przedmiotem listu do prezesów wszystkich sądów.

Podczas spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Dziecka poinformował zebranych, że już przystąpił do 97 postępowań sądowych, aby sytuację podopiecznych ZOL-i właściwie zabezpieczyć. Natomiast Magdalena Kochan, zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podkreśliła, że projekt nowelizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegający m.in. na włączeniu ZOL-i do katalogu instytucjonalnej pieczy zastępczej, co rozwiązałby kwestię finansowania pobytu i utrzymania dzieci w ośrodkach, zostanie złożony w Sejmie jako projekt poselski i tym samym skrócona zostanie jego ścieżka legislacyjna – przepisy będą mogły zacząć obowiązywać już w drugiej połowie roku.