Skip to:

8 października 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Senatorami RP – Mieczysławem Augustynem, Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Piotrem Zientarskim, Przewodniczącym Komisji Ustawodawczej, od lat zaangażowanymi w sprawy dziecięce i ochronę praw najmłodszych obywateli Polski.

Rozmowa dotyczyła walki z przemocą wobec dzieci oraz społecznej kampanii RPD "Reaguj. Masz prawo!". Senatorowie dołączyli do grona Ambasadorów kampanii i zadeklarowali, że na swoim terenie będą realizować jej cele. Zainicjowana w 2013 roku kampania "Reaguj. Masz prawo!" wpływa na zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Kampania została wyróżniona w tegorocznej edycji jednego z najważniejszych konkursów w branży komunikacji marketingowej na świecie – Effie Awards. Wcześniej "Reaguj. Masz prawo" została doceniona w oficjalnym raporcie Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, powstałym na podstawie ogólnoświatowego badania nt. przemocy wobec dzieci, które przeprowadził Sekretarz Generalny ONZ. Polska - obok Szwecji, Austrii, Niemiec, Finlandii, Holandii - wymieniona jest w raporcie jako przykład dobrej praktyki, za wprowadzenie w 2010 roku całkowitego zakazu bicia dzieci.