Skip to:

23 listopada 2010 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca polskie działania w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W dyskusji uczestniczył przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka.

Podczas konferencji, którą otworzyła Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaprezentowano inicjatywy na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego podejmowane w 2010 roku. O działaniach w tym zakresie rozmawiali m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz oraz przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Komisji Europejskiej, resortu pracy i polityki społecznej i Ambasadorowie Europejskiego Roku. Uczestnicy konferencji dyskutowali również o przedsięwzięciach, które w minionym roku przygotowały - na poziomie lokalnym - władze samorządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, a także osoby indywidualne i przedsiębiorcy.

23 listopada 2010 roku w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca polskie działania w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W dyskusji uczestniczył przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka.