Skip to:

3 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Wojewodów i Marszałków Województw z apelem o wsparcie działań na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych powodzią.

Intensywne opady deszczu, które nawiedziły w ostatnim czasie niektóre regiony Polski, spowodowały dotkliwe straty w wielu gospodarstwach domowych. W tym trudnym okresie liczenia strat i porządkowania zniszczeń niezwykle cenne są wszelkie inicjatywy na rzecz najbardziej potrzebujących - w tym dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Dziecka z uznaniem przyjął działania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, dzięki którym dzieci z terenów dotkniętych kataklizmem wyjadą na zorganizowane formy wakacyjnego wypoczynku.

Wystąpienie do Wojewodów i Marszałków Województw

3 lipca Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Wojewodów i Marszałków Województw z apelem o wsparcie działań na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych powodzią.