Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 4 listopada 2010 roku z Piotrem Pawłowskim, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Podczas rozmowy podsumowano realizację kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo" oraz omówiono wspólne przedsięwzięcia Rzecznika Praw Dziecka i Stowarzyszenia w 2011 roku.

Tegoroczna edycja kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo", której współorganizatorem był Rzecznik Praw Dziecka, trwała od 9 czerwca do końca wakacji. Jej celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na tragiczne - a często nieodwracalne - skutki nieprzemyślanych skoków do wody. W dniu inauguracji kampanii Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o to, by każdego roku - przed rozpoczęciem wakacji - przeprowadzane były zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

Marek Michalak i Piotr Pawłowski wyrazili chęć dalszej współpracy przy organizacji piętnastej edycji kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo". Zadeklarowali również gotowość podejmowania innych działań na rzecz promocji praw dziecka z niepełnosprawnością i szerzenia idei integracji społecznej.

www.plytkawyobraznia.pl

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 4 listopada 2010 roku z Piotrem Pawłowskim, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Podczas rozmowy podsumowano realizację kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo" oraz omówiono wspólne przedsięwzięcia Rzecznika Praw Dziecka i Stowarzyszenia w 2011 roku.