Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 3 września 2010 roku z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim. Rozmowa dotyczyła współpracy urzędów w zakresie ochrony praw najmłodszych obywateli RP.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski pełni funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 4 sierpnia 2010 roku. W pierwszych dniach urzędowania - 9 sierpnia 2010 roku - Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do GIODO o wyjaśnienie zgodności z prawem wymogu przedkładania przez rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola zaświadczenia ZUS RMUA i rocznego zeznania podatkowego PIT. 25 sierpnia 2010 roku, w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podzielił zastrzeżenia Marka Michalaka i uznał, że wymóg przedkładania tego typu dokumentów przy rekrutacji do przedszkoli jest sprzeczny z prawem.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się 3 września 2010 roku z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dr. Wojciechem Rafałem Wiewiórowskim. Rozmowa dotyczyła współpracy urzędów w zakresie ochrony praw najmłodszych obywateli RP.