Skip to:

6 października 2010 roku w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Europy oraz instytucji współpracujących, jak i działających w jej strukturach. Uczestnikiem spotkania był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Spotkanie miało charakter warsztatowy i było zorganizowane specjalnie dla Rzeczników Praw Dziecka z Europy, zainteresowanych możliwością współpracy z Radą Europy na rzecz skuteczniejszej ochrony praw dzieci. Dyskusji przewodniczyła pani Irma Ertman z Komitetu Ministrów RE.

W pierwszej części przedstawiono działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz konkretne przypadki spraw dotyczących dzieci, które trafiały do Trybunału. Następnie omówiono mechanizm skarg zbiorowych, składanych w formie Protokołu do Europejskiej Karty Społecznej. Ten mechanizm istnieje już ponad dziesięć lat, a sama procedura skarg zbiorowych przyczynia się do efektywnego egzekwowania - zagwarantowanych przez Kartę - praw społecznych, w tym praw każdego dziecka.

Uczestniczy spotkania zapoznali się również z działalnością Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom w kontekście ochrony praw dzieci w Europie, a także inicjatywami Komisarza RE ds. Praw Człowieka, Zgromadzenia Parlamentarnego oraz Grupy ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi.

Podczas obrad rozważano możliwość wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie pomocy dzieciom, omawiając przy tym konkretne przypadki spraw, z jakimi Rzecznicy spotykają się na co dzień w swojej pracy. Wspólnie z przedstawicielami Rady Europy oraz Trybunału dyskutowano o działaniach zaradczych z wykorzystaniem mechanizmów funkcjonujących w ramach poszczególnych organizacji.

Na zakończenie spotkania Rzecznicy Praw Dziecka z Europy zostali zaproszeni do współpracy we wdrażaniu - rozpoczynającej się wkrótce - kampanii Rady Europy przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.

6 października 2010 roku w siedzibie Rady Europy w Strasburgu odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Europy oraz instytucji współpracujących, jak i działających w jej strukturach. Uczestnikiem spotkania był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.