Skip to:

- Dane sprawozdawcze z jednego miesiąca 2018 r., którymi dysponuje Centrala NFZ nie pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących zasadności przyjętego rozwiązania finansowania krótkich hospitalizacji zachowawczych. Przedmiotowe zagadnienie będzie monitorowane przez NFZ w kolejnych miesiącach – taką deklarację z Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w odwiedzi na wystąpienie z 21 marca br.

Rzecznik wskazywał w wystąpieniu, że świadczeniodawcy mogą celowo wydłużać czas pobytu dzieci w szpitalu  – nawet jeśli stan ich zdrowia tego nie wymaga – aby otrzymać 100% stawki od płatnika za udzielone świadczenie.

Marek Michalak podkreślał, że przedłużający się czas pobytu dzieci na oddziałach szpitalnych wydłuża kolejki na świadczenia zdrowotne, oraz stwarza również dodatkową możliwość zakażeń. Zaznaczał także, że dla małych pacjentów nie jest też korzystna rozłąka z ich rodzicami i bliskimi.

W odpowiedzi z NFZ przedstawił analizę długości pobytów szpitalnych małych pacjentów w dwóch  ubiegłych latach (2016, 2017) oraz w styczniu 2018 roku.

RPD będzie monitorował sprawę czasu hospitalizacji dzieci i zasadności przyjętego finansowania krótkich hospitalizacji.

Odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia (PDF)