Skip to:

23 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie problemu wykonalności postanowień sądów pierwszej instancji w przedmiocie powrotu bezprawnie uprowadzonych dzieci do miejsca stałego pobytu.

Postanowienia sądu opiekuńczego, orzekane na podstawie Konwencji haskiej, dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, są skuteczne i wykonalne z chwilą ich ogłoszenia bądź wydania. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka postanowienia te - oznaczające najczęściej poważne zmiany w życiu dziecka - powinny być wykonalne dopiero po uzyskaniu prawomocności.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości

23 grudnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie problemu wykonalności postanowień sądów pierwszej instancji w przedmiocie powrotu bezprawnie uprowadzonych dzieci do miejsca stałego pobytu.