Skip to:

22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, które podwyższą stawiane pracownikom Domów Pomocy Społecznej wymagania w zakresie posiadanego wykształcenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby zostać opiekunem w Domu Pomocy Społecznej, nie trzeba mieć wykształcenia specjalistycznego, a wystarczy edukacja, zakończona na poziomie dowolnej szkoły średniej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

22 października 2009 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, które podwyższą stawiane pracownikom Domów Pomocy Społecznej wymagania w zakresie posiadanego wykształcenia.