Skip to:

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które odbyło się 25 stycznia 2012 roku, Marek Michalak przedstawił Informację o skutkach obowiązywania znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W posiedzeniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, zajmujących się zwalczaniem przemocy w rodzinie.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które odbyło się 25 stycznia 2012 roku, Marek Michalak przedstawił Informację o skutkach obowiązywania znowelizowanej w 2010 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.