Skip to:

6 maja 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak spotkał się w swoim biurze z Posłanką na Sejm RP dr Beatą Małecką-Liberą, Wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Zdrowia i Przewodniczącą Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego.

Tematem rozmowy był problem otyłości i nadwagi występujący wśród dzieci i młodzieży, na który zarówno Pani Poseł, jak i Rzecznik Praw Dziecka konsekwentnie zwracają uwagę.

Rzecznik przyjął zaproszenie na posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, która rozpatrywać będzie odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia na dezyderat nr 9/20/4 w sprawie wychowania fizycznego i sportu w szkołach oraz zapobiegania nadwadze i otyłości.

Beata Małecka-Libera dołączyły do grona Ambasadorów kampanii "Reaguj. Masz prawo", której głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci i zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.