Skip to:

13 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę obowiązujących od 1 listopada przepisów, określających zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowego.

Do Rzecznika Praw Dziecka docierają sygnały o przypadkach odmawiania matkom zapomogi dlatego, że zgłosiły się do lekarza po upływie 10 tygodnia ciąży - choć zwłoka ta nie wynikała z zaniedbania, a z braku możliwości dostania się do lekarza. Zdaniem Marka Michalaka taka sytuacja może godzić w dobro dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

13 listopada Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak o zmianę obowiązujących od 1 listopada przepisów, określających zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowego.