Skip to:

4 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z prośbą o podjęcie działań, mających na celu zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych najmłodszych mieszkańców miasta.

Do Rzecznika zwracają się rodzice samotnie wychowujący dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 ze względu na przyjętą na potrzeby rekrutacji definicję "osoby samotnie wychowującej dzieci". Definicja ta nie uwzględnia sytuacji najmłodszych, których jeden z rodziców nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, ale nie interesuje się dzieckiem, nie ma z nim kontaktu, czy nie łoży na jego utrzymanie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta Wrocławia

4 sierpnia 2010 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z prośbą o podjęcie działań, mających na celu zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych najmłodszych mieszkańców miasta.