Skip to:

20 lipca 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wziął udział w centralnych obchodach Święta Policji. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Marcin Jabłoński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły się uroczystością w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Wręczono tam nominacje i odznaczenia dla Policjantów i osób zasłużonych dla Policji. Nagrody otrzymali też, zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych, funkcjonariusze zaangażowani w zatrzymanie osoby podejrzanej o wysłanie fałszywych alarmów bombowych.

Z Zamku Królewskiego uroczystości przeniosły się na Plac Zamkowy. Rozpoczął je występ orkiestr policyjnych. O godz. 13.45 nastąpiło oficjalne otwarcie Święta Policji - po złożeniu meldunku Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi przez Komendanta Głównego Policji, przeglądzie pododdziałów i powitaniu z policjantami, nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt.

Następnie odbyło się ślubowanie policjantów Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz uroczysta promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wręczono wyróżnienia laureatom konkursu "Policjant, który mi pomógł" oraz liderom pilotażowego programu wdrażającego kwestionariusz analizy ryzyka w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.