Skip to:

26 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z propozycją rozwiązania problemu przeciążonych uczniowskich tornistrów.

W opinii Marka Michalaka istniejące przepisy prawne powinny w sposób wystarczający regulować tę kwestie, jednak w praktyce uczniowie wciąż noszą zbyt ciężkie tornistry. Zgłaszane pomysły, np. by uczniowie dysponowali dwoma kompletami podręczników, z których jeden pozostawałby na stałe w szkole a drugi w domu, jest w skali globalnej niemożliwy do zrealizowania z powodów finansowych, dlatego potrzebne są inne rozwiązania. Apelują o to rodzice zwracający się do Rzecznika Praw Dziecka, obawiający się poważnych konsekwencji zdrowotnych, których mogą doświadczyć dzieci przeciążone ponad miarę.

W wystąpieniu do Minister Katarzyny Hall Rzecznik zaproponował, aby podręczniki szkolne opracowywane były w kilku częściach, przeznaczonych np. na dwa lub trzy miesiące nauki. Taki sposób edycji z pewnością wpłynąłby na znaczne obniżenie wagi tornistrów - podkreślił Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

26 sierpnia 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall z propozycją rozwiązania problemu przeciążonych uczniowskich tornistrów.