Skip to:

9 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw Alimentów powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestnicy zastanawiali się, czy System Dozoru Elektronicznego może stanowić skuteczne narzędzie przeciwdziałania niealimentacji.

Spotkanie Zespołu odbyło się kilka dni po podpisaniu przez Prezydenta RP nowelizacji przepisów dotyczących karania za niepłacenie alimentów. Po wejściu ich w życie skazanie rodzica, który nie płaci alimentów, będzie prostsze. Za niepłacenie przez trzy miesiące grozić będzie kara do roku więzienia, a sąd nie będzie musiał analizować sytuacji ekonomicznej dziecka. Nowelizacja wprowadza także instytucję „czynnego żalu”. Jeśli rodzic, wobec którego toczy się postępowanie, zapłaci to, co jest winien dziecku, postępowanie może zostać umorzone.

Podczas spotkania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka dyskutowano przede wszystkim o pomyśle odbywania kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego za niepłacenie alimentów. Po przedstawieniu przez Barbarę Wilamowską - Koordynatora Ministra Sprawiedliwości ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Koordynator Działań Kuratorskiej Służby Sądowej w systemie Dozoru Elektronicznego zalet SDE, zebrani zgodzili się, że zbyt rzadko z nich korzystamy.

Czytaj także:

„TAK” dla dozoru elektronicznego. Może ochronić dzieci

Zza krat trudniej ściągnąć alimenty

Obecny na spotkaniu senator Jan Rulewski przedstawił autorskie założenia do projektu zmian w ustawie o pomocy państwa w sprawie alimentacji oraz inicjatywę senacką dotyczącą niealimentacji, zakładającą m.in. waloryzację progu dochodowego uprawniającego do pomocy z Funduszu Alimentacyjnego oraz ustalenie minimalnego świadczenia.

Dyskutowano także o tym, czy w sprawach o alimenty można wykorzystywać procedery mediacji.

Kolejne spotkanie Zespołu zaplanowano na wrzesień.

W spotkaniu udział wzięli: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, przedstawiciele Biur RPD i RPO: dr Sylwia Spurek - Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania, dr Ewa Dawidziuk - Dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar BRPO, Michał Kubalski - Zespół Prawa Cywilnego BRPO, Marcin Mrowicki – Zespół Prawa Karnego BRPO, Agnieszka Rękas - Główny Konsultant Prawny w BRPD, Katarzyna Czaj-Trzcińska - Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego BRPD, Katarzyna Thielmann – Zespół Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego BRPD, członkowie Zespołu do spraw Alimentów: Agnieszka Rękas - Główny Konsultant Prawny w BRPD, Robert Damski – komornik, Iwona Janeczek - Stowarzyszenie „Dla Naszych Dzieci”, Roman Pomianowski - Prezes Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, Systemu Kar Nieizolacyjnych i Dozoru Elektronicznego, Katarzyna Stadnik – Stowarzyszenie „Dla Naszych Dzieci” oraz goście: senator Jan Rulewski, Hanna Żurowska, Barbara Wilamowska - Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Koordynator Działań Kuratorskiej Służby Sądowej w systemie Dozoru Elektronicznego, Agnieszka Chełstowska – Instytut Spraw Publicznych.

Zadaniem Zespołu do Spraw Alimentów powołanego w lutym 2016 r. przez RPD i RPO jest wypracowanie mechanizmów systemowych pozwalających na poprawę sytuacji w zakresie alimentacji dzieci. W jego skład weszli: adwokaci, sędziowie, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, ludzie świata nauki i środowiska penitencjarnego.

Efektem prac Zespołu jest już kilkanaście wystąpień generalnych do różnych resortów oraz raport „Alimenty - wspólna sprawa” (zobacz tutaj), który podsumowuje roczne działania oraz wskazuje płaszczyzny w zakresie niealimentacji wymagające pilnych zmian.

Wspólne wystąpienia RPD i RPO dotyczące problemu alimentacji (wybrane)

W sprawie ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji

Sposób Rzeczników na bezrobotnych dłużników alimentacyjnych

Kampania społeczna – sposób na dłużników alimentacyjnych

RPO i RPD do PIP ws. niealimentacji

Niealimentacja jest przestępstwem