Skip to:

27 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi.

Rzeczypospolita Polska podpisała tę Konwencję 24 września 2003 roku. Dokument ustala międzynarodowe standardy dotyczące zasad orzekania o kontaktach z dziećmi, przyjęcia i stosowania środków gwarantujących prawidłowe wykonywanie kontaktu o charakterze transgranicznym oraz współpracy między sądami i organami właściwymi w sprawach kontaktów z dziećmi. Ratyfikacja dokumentu, na którą zgodził się już Sejm RP, zależy jednak od wydania upoważnienia w tym zakresie przez odpowiednie instytucji Wspólnot Europejskich. Marek Michalak wystąpił więc do Ministra Radosława Sikorskiego o wyjaśnienie, na jakim etapie są obecne prace w tym zakresie, a także kiedy można się spodziewać ich zakończenia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Zagranicznych

27 kwietnia 2012 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o informacje na temat stanu prac nad ratyfikacją Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi.